Asia, Nepal, war start from village

534

गाउँ गाउँबाट बिद्रोह उठ्छ, विकल्प दिन नसके केन्या हुन्छ, यही तरिकाले यी नेताको ज्यान बच्न गाह्रो छ

LEAVE A REPLY